Ημερίδα ΕΧΕ – ΕΕΧΕΑ 28/4/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

33ος ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

4η MONOΗΜΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

«ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ»

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

&

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΑΘΗΝΑ: Αμφιθέατρο Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Ιπποκράτειο

Συντονιστές: Χ. Μαρκογιαννάκης,  Κ. Αλεξίου

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Σε συνεργασία με την Μονάδα Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων  Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Ιπποκράτειο

 

08:00 – 08:30 : Εγγραφές – Χαιρετισμοί

 

08:30 – 09:30 : Στρογγυλό Τραπέζι Ι.

Τίτλος: Εισαγωγή στα επινεφρίδια

Συντονιστές: Γ. Κ. Ζωγράφος, Γ. Καφίρη

Εισηγήσεις – Εισηγητές

– Στοιχεία Χειρουργικής Ανατομικής

Κ. Αλεξίου

– Ενδιαφέροντα Ιστολογικά και Παθολογοανατομικά στοιχεία

Ε. Μπάλιου

– Αρχές λειτουργίας επινεφριδίων

Κ. Αλεξανδράκη

 

09:30 – 10:30 : Στρογγυλό Τραπέζι ΙΙ.

Τίτλος: Κλινική εικόνα παθήσεων των επινεφριδίων

Συντονιστές: Ι. Μακρής, Σ. Μαλακτάρη-Σκαραντάβου

Εισηγήσεις – Εισηγητές

Κλινική εικόνα λειτουργικών παθήσεων

– Φλοιού

Α. Πολυμέρης

– Μυελού

Χρ. Σαββίδης

Κλινική εικόνα μη λειτουργικών παθήσεων

– Τυχαιώματα – Κακοήθεις όγκοι

Χ. Τσεντίδης

 

10:30 – 11:30 : Στρογγυλό Τραπέζι ΙΙΙ.

Τίτλος: Διαγνωστική προσέγγιση παθήσεων των επινεφριδίων

Συντονιστές: Ε. Λέανδρος, Β. Αθανασίου

Εισηγήσεις – Εισηγητές

Α. Απεικονιστικές μέθοδοι

– Αξονική τομογραφία

Ε. Στρουμπούλη

– Μαγνητική τομογραφία

Α. Μήκα

– Σπινθηρογράφημα

Α. Βεζυργιάννη

– PET CT

Φ. Ροντογιάννη

Β. Αιματολογικές – ορμονολογικές εξετάσεις

Γ. Ντάλη

 

11:30 – 12:00 : ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 

12:00 – 13:00 : Στρογγυλό Τραπέζι ΙV.

Τίτλος: Ενδείξεις θεραπευτικής διαχείρισης παθήσεων των επινεφριδίων

Συντονιστές: Α. Καμπαρούδης, Σ. Τσαγκαράκης

Εισηγήσεις – Εισηγητές

– Ενδείξεις χειρουργικής επέμβασης

Κ. Ιμπριάλος

– Ενδείξεις συντηρητικής αντιμετώπισης

Α. Αγγελούση

 

13:00 – 14:00 : Στρογγυλό Τραπέζι V.

Τίτλος: Περιεγχειρητική μη χειρουργική διαχείριση ασθενών με πάθηση των επινεφριδίων

Συντονιστές: Γ.  Καλτσάς, Α. Λουίζος

Εισηγήσεις – Εισηγητές

– Προεγχειρητική προετοιμασία

Λ. Παπαναστασίου

– Διεγχειρητική Αναισθησιολογική διαχείριση

Α. Παπαδήμα

– Μετεγχειρητική παρακολούθηση

Δ. Βασιλειάδη

 

14:00 – 15:30 : Στρογγυλό Τραπέζι VΙ.

Τίτλος: Χειρουργικές τεχνικές – Διεγχειρητικές & μετεγχειρητικές επιπλοκές

Συντονιστές: Ι. Κεσίσογλου, Γ. Ν. Ζωγράφος

Εισηγήσεις – Εισηγητές

Α. Ανοιχτή επινεφριδεκτομή

– Διαπεριτοναϊκή προσπέλαση  / – Εξωπεριτοναϊκή προσπέλαση

Κ. Σαπαλίδης

Β. Ελάχιστα επεμβατική επινεφριδεκτομή

– Οπισθοπεριτοναϊκή προσπέλαση

Ι. Κουτελιδάκης

– Λαπαροσκοπική προσπέλαση

Π. Κέκης

Γ. Διεγχειρητικές & μετεγχειρητικές επιπλοκές

Κ. Τούτουζας

 

15:30 – 17:00 : Στρογγυλό Τραπέζι VΙΙ.

Τίτλος: Διλήμματα στην διαχείριση των παθήσεων των επινεφριδίων

Συντονιστές: Α. Μανουράς, Ι. Παρασκευόπουλος

Εισηγήσεις – Εισηγητές

– Στη διάγνωση

Χ. Μαρκογιαννάκης

– Στη χειρουργική επέμβαση

Γ. Ν. Ζωγράφος

– Στην παθολογοανατομική εξέταση

Σ. Τσελένη-Μπαλαφούτα

– Στην αντιμετώπιση τυχαιώματος

Σ. Καπίρης

 

Σχολιαστές: Η. Καφετζής, Ν. Ρουκουνάκης, Μ. Κωσταντουλάκης

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ – ΟΜΙΛΗΤΕΣ

 

Βασίλειος Αθανασίου: Διευθυντής ΕΣΥ Ενδοκρινολογικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο

Άννα Αγγελούση: Ενδοκρινολόγος Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ Α΄ Παθολογική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό

Κρυσταλλένια Αλεξανδράκη: Ενδοκρινολόγος Ακαδημαϊκός Υπότροφος Τμήμα Ενδοκρινολογίας Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό

Κωνσταντίνος Αλεξίου: Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ Α΄ Χειρουργικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλειο

Δήμητρα-Αργυρώ Βασιλειάδη: Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ Ενδοκρινολογική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο Ευαγγελισμός

Αργυρώ Βεζυργιάννη: Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Αλεξάνδρα

Γεώργιος Κ. Ζωγράφος: Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Αναπληρωτής Πρύτανη ΕΚΠΑ Μονάδα Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο

Γεώργιος Ν. Ζωγράφος: Διευθυντής ΕΣΥ Γ΄ Χειρουργική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών  Γ. Γεννηματάς

Κωσταντίνος Ιμπριάλος: Ειδικευόμενος Παθολογίας Ιατρείο Υπέρτασης                Β΄ Παθολογική Προπαιδευτική Κλινική ΑΠΘ Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο

Απόστολος Καμπαρούδης: Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο

Γρηγόριος Καλτσάς: Καθηγητής Παθολογίας ΕΚΠΑ Τμήμα Ενδοκρινολογίας       Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό

Στυλιανός Καπίρης: Διευθυντής ΕΣΥ Γ΄ Χειρουργική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο Ευαγγελισμός

Ηλίας Καφετζής: Χειρουργός Ενδοκρινών Αδένων Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν

Γεωργία Καφίρη: Συντονίστρια Διευθύντρια ΕΣΥ Παθολογοανατομικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο

Παναγιώτης Κέκης: Χειρουργός Ενδοκρινών Αδένων Ιατρικό Αθηνών

Ισαάκ Κεσίσογλου: Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων

Ιωάννης Κουτελιδάκης: Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ

Μανούσος Κωσταντουλάκης: Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική  Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο

Εμμανουήλ Λέανδρος: Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο

Αντώνιος Λουίζος: Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ Αναισθησιολογικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο

Ανδρέας Μανουράς: Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Μονάδα Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής  ΕΚΠΑ Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο

Ιωάννης Μακρής: Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ Πρόεδρος Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας

Σοφία Μαλακτάρη-Σκαραντάβου: Διευθύντρια ΕΣΥ Ενδοκρινολογικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο

Χαρίδημος Μαρκογιαννάκης: Επιμελητής Β΄ ΕΣΥ Μονάδα Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής  ΕΚΠΑ Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο

Αλεξία Μήκα: Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ Ακτινολογικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο

Ευαγγελία Μπάλιου: Επικουρική Επιμελήτρια ΕΣΥ Παθολογοανατομικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο

Γεωργία Ντάλη: Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ Ενδοκρινολογική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο Ευαγγελισμός

Αρτεμισία Παπαδήμα: Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ Αναισθησιολογικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο

Λαμπρινή Παπαναστασίου: Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ Ενδοκρινολογικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών  Γ. Γεννηματάς

Ιωάννης  Παρασκευόπουλος: Χειρουργός Διευθυντής ΕΣΥ Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΚΑΤ Πρόεδρος Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας

Αντώνιος Πολυμέρης: Διευθυντής ΕΣΥ Ενδοκρινολογικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Αλεξάνδρα

Φοίβη Ροντογιάννη: Διευθύντρια ΕΣΥ Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής & PET CT Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο Ευαγγελισμός

Νικόλαος Ρουκουνάκης: Διευθυντής ΕΣΥ Α΄ Χειρουργική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο Ευαγγελισμός

Χρήστος Σαββίδης: Επιμελητής Β΄ ΕΣΥ Ενδοκρινολογικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο

Κωνσταντίνος Σαπαλίδης: Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ

Ευαγγελία Στρουμπούλη: Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ Ακτινολογικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο

Κωνσταντίνος Τούτουζας: Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ            Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ Γενικό Νοσοκομείο                Αθηνών Ιπποκράτειο

Στυλιανός Τσαγκαράκης: Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ Ενδοκρινολογική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο Ευαγγελισμός

Σοφία Τσελένη-Μπαλαφούτα:  Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής ΕΚΠΑ

Χαράλαμπος Τσεντίδης: Επιμελητής Β΄ ΕΣΥ Ενδοκρινολογικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Άγιος Παντελεήμων