Επιπλοκές στη Χειρουργική των Ενδοκρινών Αδένων, 21 & 22 Σεπτεμβρίου 2018