Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων (Ε.Ε.Χ.Ε.Α.) έχει την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Ισαάκ Κεσίσογλου
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Σαπαλίδης
Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Κουτελιδάκης
Ταμίας: Θεοδόαης Παπαβραμίδης
Μέλη: Νικόλαος Λυρατζοπουλος
Νικόλαος Ρουκουνάκης
Ελένη Εφραιμίδου

Δείτε επίσης:

Ελεγκτική Επιτροπή
Εκπαιδευτική Επιτροπή


Απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος: Νικόλαος Ρουκουνάκης
Γενικός Γραμματέας: Κυριάκος Βαμβακίδης
Ταμίας: Χαρίδημος Μαρκογιαννάκης
Μέλη: Ιωάννης Μακρής
Κωνσταντίνος Αλεξίου

Αναπληρωματικά Μέλη: Ηλίας Καφετζής
Νικόλαος Σικαλιάς