Εκπαιδευτική επιτροπή

Η Εκπαιδευτική Επιτροπή της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων (Ε.Ε.Χ.Ε.Α.) είναι:

  • Γεώργιος Ζωγράφος
  • Νικόλαος Λυρατζόπουλος
  • Ιωάννης Μακρής
  • Ανδρέας Μανουράς
  • Γεώργιος Παπαγεωργίου

Δείτε επίσης:

Διοικητικό Συμβούλιο
Ελεγκτική Επιτροπή