Εκδηλώσεις

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

33ος ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

4η MONOΗΜΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
&
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ2018

 

ΑΘΗΝΑ: Αμφιθέατρο Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Ιπποκράτειο

Συντονιστές: Χ. Μαρκογιαννάκης, Κ. Αλεξίου

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

 

Σε συνεργασία με την Μονάδα Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων Α’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Ιπποκράτειο


 

08:00 – 08:30 : Εγγραφές – Χαιρετισμοί

 

08:30 – 09:30 : Στρογγυλό Τραπέζι Ι.

Τίτλος: Εισαγωγή στα επινεφρίδια

Συντονιστές: Γ. Κ. Ζωγράφος, Γ. Καφίρη

Εισηγήσεις – Εισηγητές

– Στοιχεία Χειρουργικής Ανατομικής

Κ. Αλεξίου

– Ενδιαφέροντα Ιστολογικά και Παθολογοανατομικά στοιχεία

Ε. Μπάλιου

– Αρχές λειτουργίας επινεφριδίων

Κ. Αλεξανδράκη

 

09:30 – 10:30 : Στρογγυλό Τραπέζι ΙΙ.

Τίτλος: Κλινική εικόνα παθήσεων των επινεφριδίων

Συντονιστές: Ι. Μακρής, Σ. Μαλακτάρη-Σκαραντάβου

Εισηγήσεις – Εισηγητές

Κλινική εικόνα λειτουργικών παθήσεων

– Φλοιού

Α. Πολυμέρης

– Μυελού

Χρ. Σαββίδης

Κλινική εικόνα μη λειτουργικών παθήσεων

– Τυχαιώματα – Κακοήθεις όγκοι

Χ. Τσεντίδης

 

10:30 – 11:30 : Στρογγυλό Τραπέζι ΙΙΙ.

Τίτλος: Διαγνωστική προσέγγιση παθήσεων των επινεφριδίων

Συντονιστές: Ε. Λέανδρος, Β. Αθανασίου

Εισηγήσεις – Εισηγητές

Α. Απεικονιστικές μέθοδοι

– Αξονική τομογραφία

Ε. Στρουμπούλη

– Μαγνητική τομογραφία

Α. Μήκα

– Σπινθηρογράφημα

Α. Βεζυργιάννη

– PET CT

Φ. Ροντογιάννη

Β. Αιματολογικές – ορμονολογικές εξετάσεις

Γ. Ντάλη

 

11:30 – 12:00 : ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 

12:00 – 13:00 : Στρογγυλό Τραπέζι ΙV.

Τίτλος: Ενδείξεις θεραπευτικής διαχείρισης παθήσεων των επινεφριδίων Συντονιστές: Α. Καμπαρούδης, Σ. Τσαγκαράκης

Εισηγήσεις – Εισηγητές

– Ενδείξεις χειρουργικής επέμβασης

Μ. Δούμας

– Ενδείξεις συντηρητικής αντιμετώπισης

Γ. Πιαδίτης

 

13:00 – 14:00 : Στρογγυλό Τραπέζι V.

Τίτλος: Περιεγχειρητική μη χειρουργική διαχείριση ασθενών με πάθηση των επινεφριδίων

Συντονιστές: Γ. Καλτσάς, Α. Λουίζος

Εισηγήσεις – Εισηγητές

– Προεγχειρητική προετοιμασία

Λ. Παπαναστασίου

– Διεγχειρητική Αναισθησιολογική διαχείριση

Α. Παπαδήμα

– Μετεγχειρητική παρακολούθηση

Δ. Βασιλειάδη


14:00 – 15:30 : Στρογγυλό Τραπέζι VΙ.

Τίτλος: Χειρουργικές τεχνικές – Διεγχειρητικές & μετεγχειρητικές επιπλοκές

Συντονιστές: Ι. Κεσίσογλου, Δ. Λινός

Εισηγήσεις – Εισηγητές

Α. Ανοιχτή επινεφριδεκτομή

Κ. Σαπαλίδης

Β. Ελάχιστα επεμβατική επινεφριδεκτομή

– Οπισθοπεριτοναϊκή προσπέλαση

Ι. Κουτελιδάκης

– Λαπαροσκοπική προσπέλαση

Π. Κέκης

Γ. Διεγχειρητικές & μετεγχειρητικές επιπλοκές

Κ. Τούτουζας

 

15:30 – 17:00 : Στρογγυλό Τραπέζι VΙΙ.

Τίτλος: Διλήμματα στην διαχείριση των παθήσεων των επινεφριδίων

Συντονιστές: Α. Μανουράς, Ι. Παρασκευόπουλος

Εισηγήσεις – Εισηγητές

– Στη διάγνωση

Χ. Μαρκογιαννάκης

– Στη χειρουργική επέμβαση

Γ. Ν. Ζωγράφος

– Στην παθολογοανατομική εξέταση

Σ. Τσελένη-Μπαλαφούτα

– Στην αντιμετώπιση τυχαιώματος

Σ. Καπίρης

 

Σχολιαστές: Η. Καφετζής, Ν. Ρουκουνάκης, Μ. Κωσταντουλάκης


ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ – ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Βασίλειος Αθανασίου: Διευθυντής ΕΣΥ Ενδοκρινολογικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο

Κρυσταλένια Αλεξανδράκη: Ενδοκρινολόγος – Πανεπιστημιακός υπότροφος – Τμήμα Ενδοκρινολογίας-Παθολογικής Φυσιολογίας Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό

Κωνσταντίνος Αλεξίου: Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ Α΄ Χειρουργικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλειο

Δήμητρα-Αργυρώ Βασιλειάδη: Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ Ενδοκρινολογική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο Ευαγγελισμός

Αργυρώ Βεζυργιάννη: Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Αλεξάνδρα

Μιχάλης Δούμας: Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ

Γεώργιος Κ. Ζωγράφος: Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Αντιπρύτανης ΕΚΠΑ Μονάδα Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων Α’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο

Γεώργιος Ν. Ζωγράφος: Χειρουργός Διευθυντής ΕΣΥ Χειρουργική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γ. Γεννηματάς

Απόστολος Καμπαρούδης: Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Γρηγόριος Καλτσάς: Καθηγητής Παθολογίας ΕΚΠΑ Τμήμα Ενδοκρινολογίας-Παθολογικής Φυσιολογίας Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό

Στυλιανός Καπίρης: Διευθυντής ΕΣΥ Γ΄ Χειρουργική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο Ευαγγελισμός

Ηλίας Καφετζής: Χειρουργός Ενδοκρινών Αδένων Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν

Γεωργία Καφίρη: Συντονίστρια Διευθύντρια ΕΣΥ Παθολογοανατομικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο

Παναγιώτης Κέκης: Χειρουργός Ενδοκρινών αδένων Ιατρικό Αθηνών

Ισαάκ Κεσίσογλου: Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων

Ιωάννης Κουτελιδάκης: Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ

Μανούσος Κωσταντουλάκης: Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο

 

 

Εμμανουήλ Λέανδρος: Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο

Δημήτριος Λινός: Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ

Αντώνιος Λουίζος: Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ Αναισθησιολογικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο

Ανδρέας Μανουράς: Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Μονάδα Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων Α’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο

Ιωάννης Μακρής: Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ Πρόεδρος Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας

Σοφία Μαλακτάρη-Σκαραντάβου: Διευθύντρια ΕΣΥ Ενδοκρινολογικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο

Χαρίδημος Μαρκογιαννάκης: Επιμελητής Β΄ ΕΣΥ Μονάδα Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων Α’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο

Αλεξία Μήκα: Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ Ακτινολογικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο

Ευαγγελία Μπάλιου: Επικουρική Επιμελήτρια ΕΣΥ Παθολογοανατομικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο

Γεωργία Ντάλη: Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ Ενδοκρινολογική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο Ευαγγελισμός

Αρτεμισία Παπαδήμα: Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ Αναισθησιολογικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο

Λαμπρινή Παπαναστασίου: Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ Ενδοκρινολογικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γ. Γεννηματάς

Ιωάννης Παρασκευόπουλος: Χειρουργός Διευθυντής ΕΣΥ ΓΝΑ ΚΑΤ Πρόεδρος Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ΕΧΕ

Γεώργιος Πιαδίτης: Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ Ενδοκρινολογικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γ. Γεννηματάς

Αντώνιος Πολυμέρης: Διευθυντής ΕΣΥ Ενδοκρινολογικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Αλεξάνδρα

Φοίβη Ροντογιάννη: Διευθύντρια ΕΣΥ Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής και PET CT Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο Ευαγγελισμός

Νικόλαος Ρουκουνάκης: Διευθυντής ΕΣΥ Α΄ Χειρουργική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο Ευαγγελισμός

Χρήστος Σαββίδης: Επιμελητής Β΄ ΕΣΥ Ενδοκρινολογικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο

Κωνσταντίνος Σαπαλίδης: Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ

Ευαγγελία Στρουμπούλη: Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ Ακτινολογικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο

Κωνσταντίνος Τούτουζας: Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο

Στυλιανός Τσαγκαράκης: Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ Ενδοκρινολογική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο Ευαγγελισμός

Σοφία Τσελένη-Μπαλαφούτα: Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής ΕΚΠΑ

Χαράλαμπος Τσεντίδης: Επιμελητής Β΄ ΕΣΥ Ενδοκρινολογικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Άγιος Παντελεήμων