Οδηγίες προς Guest Editors/ Συγγραφείς

Θα παρακαλούσαμε όπως αποστείλετε τα άρθρα σε μορφή word, times new roman, μέγεθος 10. Παρόλο που δεν υπάρχουν περιορισμοί στο μέγεθος των άρθρων, θα ήταν καλό να είναι μεταξύ 1500 -3000 λέξεων.

Επειδή δεν θα υπάρξει ορθογραφική διόρθωση (spelling check) παρακαλούμε όπως φροντίσετε να είναι διορθωμένο από σας το κείμενο.

Επίσης θα παρακαλούσαμε όπως στείλετε και μια φωτογραφία σας για να συμπεριληφθεί στο κείμενο μαζί με τον πλήρη τίτλο σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας και τον εργασιακό σας χώρο.

Τέλος εάν συμπεριλάβετε φωτογραφίες θα ήταν προτιμότερο να είναι σαν ξεχωριστά αρχεία και σε υψηλή ανάλυση.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμβολή σας η οποία θα καθορίσει και την επιτυχία του περιοδικού.

ΔΣ ΕΕΧΕΑ