Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ε.Α. 2017

Το 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων διεξήχθη στις 1-3 Δεκεμβρίου 2017 στο ξενοδοχείο Nikopolis στην Θεσσαλονίκη.