Ερωτηματολόγιο σχετικά με την απώλεια σήματος κατά τη νευροπαρακολούθηση στη θυρεοειδεκτομή

Η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων και η Ελληνική Ομάδα Νευροπαρακολούθησης στα πλαίσια του Ερευνητικού / Επιστημονικού τους έργου και σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομάδα Νευροδιέγερσης (International Neural Monitoring Study Group – INMSG) επιθυμεί να σας κοινοποιήσει το ακόλουθο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο:

Σύνδεσμος

Είναι ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στα μέλη του INMSG παγκοσμίως, με ερωτήσεις σχετικά με την απώλεια σήματος κατά τη νευροπαρακολούθηση στη θυρεοειδεκτομή και τη διαχείριση αυτής.
Θεωρούμε πολύ σημαντική και τιμητική την παρουσία της Ελλάδας σε μια παγκόσμια, τέτοιου τύπου έρευνα και ευελπιστούμε στη συμμετοχή και συνεργασία των μελών της Εταιρείας μας.
Ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων για τη συνεργασία και τη συμμετοχή όσων από εσάς το επιθυμούν.

Διατελούμε μετά τιμής

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Λινός

Ο Γενικός Γραμματέας

Χρίστος Χριστοφορίδης

210215questionnaire