Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΕΕΧΕΑ στις 27 Μαρτίου 2021 (Αλλαγή καταστατικού)

Αξιότιμοι συνάδελφοι, αγαπητά μέλη της ΕΕΧΕΑ,

Το Δ.Σ. της ΕΕΧΕΑ, τον περασμένο Οκτώβριο σας είχε κοινοποιήσει με προσωπικό email αλλά και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΕΧΕΑ (www.eexea.gr) τις προτεινόμενες αλλαγές στο Καταστατικό της όπως αυτές παρουσιάστηκαν από την Επιτροπή Αλλαγής του παρόντος Καταστατικού της Εταιρείας. Σκοπός της κοινοποίησης αυτής ήταν πρώτον η παρουσίαση των προτεινόμενων αλλαγών στα μέλη της ΕΕΧΕΑ και δεύτερο η δυνατότητα υποβολής εισηγήσεων από τα μέλη για επιπλέον ή άλλες τροποποιήσεις, πριν την ψηφοφορία.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η πλειοψηφία της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΕΧΕΑ έκανε δεκτή την πρόταση του κ. Γ. Ζωγράφου για τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού σε μια πιο σύγχρονη και ευέλικτη μορφή.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΕΧΕΑ, ομόφωνα αποφάσισε την πραγματοποίηση έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης (διαδικτυακά), με σκοπό την ψήφιση του νέου προτεινόμενου καταστατικού. Η έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαρτίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ., διαδικτυακά, μέσω πλατφόρμας που θα κοινοποιηθεί σύντομα. Η ψηφοφορία θα ακολουθήσει και θα έχει διάρκεια μερικών ωρών. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η επαναληπτική Έκτακτης Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στις 03 Απριλίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ. και θα ακολουθήσει ψηφοφορία με διάρκεια μερικών ωρών επίσης. Με βάση αυτό, θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι υπάρχει το περιθώριο της μίας ακόμη εβδομάδας από σήμερα για τυχόν εισηγήσεις ή προτάσεις από τα μέλη, προκειμένου αυτές να αξιολογηθούν και να επεξεργαστούν από την Επιτροπή Καταστατικού και το Δ.Σ. της ΕΕΧΕΑ.

Σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό της ΕΕΧΕΑ δικαίωμα ψήφου στις Γ.Σ. έχουν τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα μέλη της ΕΕΧΕΑ ότι όσοι επιθυμούν να ψηφίσουν στην έκτακτη Γ.Σ. θα πρέπει να ρυθμίσουν/ εξοφλήσουν τη συνδρομή τους για τα έτη 2020 και 2021 (η συνδρομή έχει οριστεί από το Καταστατικό στα 25 ευρώ/έτος) με κατάθεση στο λογαριασμό της ΕΕΧΕΑ στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN: GR24 0172 2730 0052 7309 1403 301, αριθμός λογαριασμού 5273091403301, αιτιολογία «ετήσια συνδρομή μέλους», τουλάχιστον 48 ώρες πριν την Έκτακτη Γ.Σ. Στη συνέχεια τα μέλη καλούνται να απαντήσουν στο email που θα λάβουν, επισυνάπτοντας την απόδειξη κατάθεσης, ούτως ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση, η εγκυρότητα και κατά συνέπεια η δυνατότητα του μέλους να ψηφίσει.

Δικαίωμα να παρακολουθήσουν την Έκτακτη Γ.Σ. έχουν όλα τα μέλη της ΕΕΧΕΑ που θα λάβουν με email το σύνδεσμο που απαιτείται για την σύνδεση στην πλατφόρμα, ο οποίος θα κοινοποιηθεί και στη ιστοσελίδα της Εταιρείας. Όσα από τα μέλη είναι τακτοποιημένα οικονομικά και επομένως έχουν δικαίωμα ψήφου, θα λάβουν μέσω email τον προσωπικό σύνδεσμο για να συνδεθούν στην πλατφόρμα ψηφοφορίας. Πληρωμή της ετήσιας συνδρομής την ημέρα της Έκτακτης Γ.Σ. δεν θα γίνονται δεκτές.

Στη διάρκεια της έκτακτης Γ.Σ. θα γίνει παρουσίαση των προτεινόμενων αλλαγών και σύντομη συζήτηση τυχόν ερωτήσεων από εκπρόσωπο της Επιτροπής Αλλαγής του Καταστατικού.
Με την παρούσα επιστολή επισυνάπτονται τόσο το ισχύον όσο και το προς ψήφιση Καταστατικό της ΕΕΧΕΑ για δικής σας ενημέρωση. Τα έγγραφα αυτά βρίσκονται αναρτημένα και σε σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΕΕΧΕΑ.

Θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες νέα ενημέρωση με λεπτομέρειες για τη διαδικασία.

Κλείνοντας, υπενθυμίζουμε στα μέλη που επιθυμούν όπως προωθήσουν εγγράφως, στο email της ΕΕΧΕΑ (info@eexea.gr) τις εισηγήσεις τους προκειμένου αυτές να τεθούν υπόψιν της Επιτροπής και του Δ.Σ. της ΕΕΧΕΑ.

Διατελούμε μετά τιμής

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Λινός

Ο Γενικός Γραμματέας

Χρίστος Χριστοφορίδης

Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΕΕΧΕΑ 27/3/2021

Το υπάρχον καταστατικό


Το νέο καταστατικό (προς έγκριση)