Έκτακτη (διαδικτυακή) Καταστατική Γενική Συνέλευση στις 27 Μαρτίου 2021 – Ενημέρωση 16/3

Αξιότιμοι συνάδελφοι, αγαπητά μέλη της ΕΕΧΕΑ,

Σε συνέχεια προηγούμενης επικοινωνίας μας και ενημέρωσης σας σχετικά με την επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση (διαδικτυακή) για τροποποίηση του καταστατικού της ΕΕΧΕΑ σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Το Δ.Σ. της ΕΕΧΕΑ στην τελευταία του συνεδρίαση με την παρουσία και της Επιτροπής Αλλαγής Καταστατικού, αξιολόγησαν τις υπάρχουσες εισηγήσεις των μελών της ΕΕΧΕΑ και ομόφωνα κατέληξαν στην τελική μορφή του Καταστατικού προς ψήφιση το οποίο σας επισυνάπτεται.

Το Δ.Σ., επίσης ομόφωνα, αποφάσισε ότι η έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω πλατφόρμας που θα κοινοποιηθεί σύντομα στις 27 Μαρτίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 – 13:00. Η ψηφοφορία θα ακολουθήσει και θα έχει διάρκεια μερικών ωρών. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η επαναληπτική Έκτακτη Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στις 03 Απριλίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 – 13:00 επίσης. Κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. θα γίνει σύντομη παρουσίαση των κυριοτέρων αλλαγών του Καταστατικού από την Επιτροπή Αλλαγής Καταστατικού.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό της ΕΕΧΕΑ δικαίωμα ψήφου στις Γ.Σ. έχουν τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα μέλη της ΕΕΧΕΑ ότι όσοι επιθυμούν να ψηφίσουν στην έκτακτη Γ.Σ. θα πρέπει να ρυθμίσουν/ εξοφλήσουν τη συνδρομή τους για τα έτη 2020 και 2021 (η συνδρομή έχει οριστεί από το Καταστατικό στα 25 ευρώ/έτος) με κατάθεση στο λογαριασμό της ΕΕΧΕΑ στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR24 0172 2730 0052 7309 1403 301, αριθμός λογαριασμού 5273091403301, αιτιολογία «ετήσια συνδρομή μέλους», τουλάχιστον 48 ώρες πριν την Έκτακτη Γ.Σ. Στη συνέχεια τα μέλη καλούνται να απαντήσουν στο email που θα λάβουν, επισυνάπτοντας την απόδειξη κατάθεσης, ούτως ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση, η εγκυρότητα και κατά συνέπεια η δυνατότητα του μέλους να ψηφίσει.

Δικαίωμα να παρακολουθήσουν την Έκτακτη Γ.Σ. έχουν όλα τα μέλη της ΕΕΧΕΑ που θα λάβουν με email το σύνδεσμο που απαιτείται για την σύνδεση στην πλατφόρμα. Όσα από τα μέλη είναι τακτοποιημένα οικονομικά και επομένως έχουν δικαίωμα ψήφου, θα λάβουν μέσω email τον προσωπικό σύνδεσμο για να συνδεθούν στην πλατφόρμα ψηφοφορίας. Πληρωμή της ετήσιας συνδρομής την ημέρα της Έκτακτης Γ.Σ. δεν θα γίνονται δεκτές.

Κλείνοντας, υπενθυμίζουμε ξανά στα μέλη που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ψηφοφορία, όπως, εγκαίρως (έως την 25η Μαρτίου 2021) τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους εκκρεμότητες όπως αναφέρεται ανωτέρω.

Διατελούμε μετά τιμής

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Λινός

Ο Γενικός Γραμματέας

Χρίστος Χριστοφορίδης

Επιστολή Δ.Σ. ΕΕΧΕΑ για Καταστατική Γ.Σ. 21/3/2021

Το προς έγκριση καταστατικό

Καταστατικό προς Έγκριση ΕΕΧΕΑ