Ενημέρωση μελών ΕΕΧΕΑ για συμμετοχή στην ψηφοφορία για αλλαγή καταστατικού (19/3/2021)

Αξιότιμοι συνάδελφοι, αγαπητά μέλη της ΕΕΧΕΑ,
Σε συνέχεια προηγούμενης επικοινωνίας μας και ενημέρωσης σας σχετικά με την επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση (διαδικτυακή) για τροποποίηση του καταστατικού της ΕΕΧΕΑ σας υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα:

Παρακαλούμε τα μέλη που έχουν ήδη προβεί σε κατάθεση της συνδρομής τους όπως προωθήσουν στο email της ΕΕΧΕΑ (info@eexea.gr) το αποδεικτικό κατάθεσης, καθώς είναι ο μόνος τρόπος να γνωρίζουμε ποια μέλη είναι οικονομικά τακτοποιημένα και επομένως έχουν δικαίωμα ψήφου.

Δικαίωμα να παρακολουθήσουν την Έκτακτη Γ.Σ. έχουν όλα τα μέλη της ΕΕΧΕΑ που θα λάβουν με email το σύνδεσμο που απαιτείται για την σύνδεση στην πλατφόρμα. Όσα από τα μέλη είναι τακτοποιημένα οικονομικά και επομένως έχουν δικαίωμα ψήφου, θα λάβουν μέσω email τον προσωπικό σύνδεσμο για να συνδεθούν στην πλατφόρμα ψηφοφορίας. Πληρωμή της ετήσιας συνδρομής την ημέρα της Έκτακτης Γ.Σ. δεν θα γίνονται δεκτές.

Διατελούμε μετά τιμής

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Λινός

Ο Γενικός Γραμματέας

Χρίστος Χριστοφορίδης

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 19.03.21