Αποτελέσματα εκλογών για αλλαγή καταστατικού Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων

Αξιότιμοι συνάδελφοι, αγαπητά μέλη της ΕΕΧΕΑ,

Σας κοινοποιούμε τα αποτελέσματα της χτεσινής ψηφοφορίας μετά την Έκτακτη Γ.Σ., με θέμα την έγκριση αλλαγής του καταστατικού της Εταιρείας μας.
Μετά από εκτεταμένη και εποικοδομητική συζήτηση τα μέλη συζήτησαν και ομόφωνα κατέληξαν και συμφώνησαν στις τροποποιήσεις που εισηγήθηκε το Δ.Σ. και η Επιτροπή Αλλαγής Καταστατικού.
Το τροποποιημένο καταστατικό της ΕΕΧΕΑ εγκρίθηκε κατά άρθρο και στο σύνολο του λαμβάνοντας 44 ψήφους σε σύνολο 44 ψηφισάντων.
Το νέο Καταστατικό θα είναι σε ισχύ και θα κοινοποιηθεί στα μέλη μετά την επικύρωση του από το Πρωτοδικείο Αθηνών.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη που συμμετείχαν στην εποικοδομητική και γόνιμη συζήτηση κατά την Έκτακτη Γ.Σ. που προηγήθηκε.

Διατελούμε μετά τιμής

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Λινός

Ο Γενικός Γραμματέας
Χρίστος Χριστοφορίδης

results-el

20210328AboutResults