Διαδικτυακή Ημερίδα Ευρωπαϊκής Εταιρείας Χειρουργών Ενδοκρινών Αδένων (ESES), 28 Μαΐου 2021

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Χειρουργών Ενδοκρινών Αδένων με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την πραγματοποίηση Διαδικτυακού Συνεδρίου στις 28 Μαΐου 2021. Η αναβολή λόγω της πανδημίας του Συνεδρίου της Αθήνας για τον Μάιο του 2022 δυστυχώς δεν επιτρέπει τη δια ζώσης πραγματοποίηση οποιασδήποτε άλλης εκδήλωσης. Το επιστημονικό έργο όμως είναι συνεχές και έτσι αυτή η διαδικτυακή συνάντηση είναι μια ευκαιρία να μοιραστούμε τις τελευταίες εξελίξεις της έρευνας στη Χειρουργικών των Ενδοκρινών Αδένων.
 
Για πληροφορίες, το αναλυτικό πρόγραμμα  και εγγραφή επισκεφτείτε τη σελίδα
 

 

Διαδικτυακή Ημερίδα Ευρωπαϊκής Εταιρείας Χειρουργών Ενδοκρινών Αδένων (ESES), 28 Μαΐου 2021