ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

Αξιότιμοι συνάδελφοι, αγαπητά μέλη της ΕΕΧΕΑ,

Σε συνέχεια της ψήφισης του νέου Καταστατικού της ΕΕΧΕΑ κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του περασμένου Μαρτίου σας γνωστοποιούμε ότι το νέο Καταστατικό έχει επικυρωθεί από το Πρωτοδικείο Αθηνών και τίθεται αυτομάτως σε ισχύ.

Το νέο Καταστατικό θα βρίσκεται αναρτημένο στη σελίδα της Εταιρείας μας www.eexea.gr.

Σύνδεσμος για το Καταστατικό

Επικύρωση νέου Καταστατικού