Προκήρυξη για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων”, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πρόκειται να λειτουργήσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων”, και για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Οι εγγραφές συνεχίζονται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2021.

Ο σχεδιασμός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων” βασίστηκε στην συνεκτίμηση των αναγκών και του προσανατολισμού των επαγγελματιών υγείας για εξειδίκευση στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο.

Η χειρουργική των ενδοκρινών αδένων αποτελεί ένα σημαντικό αλλά όχι τόσο γνωστό στο ευρύ κοινό κομμάτι της χειρουργικής, το οποίο αφορά σε σοβαρές παθήσεις, καλοήθεις ή κακοήθεις, του οργανισμού. Στον δυτικό κόσμο υπολογίζεται ότι υπάρχουν λιγότεροι από 500 εξειδικευμένοι χειρουργοί ενδοκρινών. Συνέπεια αυτού είναι ακόμα και σε χώρες όπως οι ΗΠΑ περίπου το 80% των ενδοκρινών επεμβάσεων να εκτελούνται από μη εξειδικευμένους χειρουργούς, παρά το γεγονός ότι έχει αποδειχθεί από μελέτες με μεγάλες σειρές ασθενών ότι η νοσηρότητα και θνητότητα είναι σαφώς μικρότερη σε εξειδικευμένα κέντρα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ιατρικών Ειδικοτήτων (UEMS) έχει θεσπίσει τη δημιουργία εξειδίκευσης Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων στα πλαίσια της ειδικότητας της  Χειρουργικής και μάλιστα αποδίδει και τίτλο κατόπιν εξετάσεων.

Σημαντικό βήμα στην Ευρώπη ήταν η ίδρυση της Χειρουργικής Εταιρείας Χειρουργών Ενδοκρινών (ESES) το 2003 που συντονίζει της υπόλοιπες εθνικές εταιρείες, προσφέρει πιστοποίηση, εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες,  υποστηρίζει με υποτροφίες τα μέλη της και τις ερευνητικές τους προσπάθειες αλλά και καταγράφει τα ευρωπαϊκά επιδημιολογικά στοιχεία σε κοινή βάση δεδομένων (Eurocrine).

Σκοπός του προγράμματος είναι η εμβάθυνση στους μηχανισμούς παθοφυσιολογίας που οδηγούν στην ανάπτυξή τους, στην έγκαιρη διάγνωση και διευρεύνηση, στη περιεγχειρητική φροντίδα και στις τεχνικές χειρουργικής θεραπείας των ενδοκρινών αδένων.

Η χειρουργική των ενδοκρινών αδένων περιλαμβάνει τα εξής επιστημονικά πεδία:

 • Χειρουργικές παθήσεις θυρεοειδή αδένα
 • Χειρουργικές παθήσεις παραθυρεοειδών αδένων
 • Χειρουργικές παθήσεις επινεφριδίων
 • Χειρουργικές παθήσεις νευροενδοκρινών όγκων παγκρέατος

Κατά συνέπεια οι απόφοιτοι του ΠΜΣ προβλέπεται να εκπαιδευτούν στα κάτωθι αντικείμενα:

  • Παθοφυσιολογία των χειρουργικών παθήσεων των ενδοκρινών
  • Διάγνωση και παρακολούθησή τους
  • Χειρουργικές ενδείξεις σύμφωνα με τις διεθνής κατευθυντήριες οδηγίες
  • Παραδοσιακές και νέες χειρουργικές τεχνικές
  • Επικουρικές νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται προ ή διεγχειρητικά
  • Ρόλος του νοσηλευτικού και παρα-ιατρικού προσωπικού
  • Περιεγχειρητική και όψιμη μετεγχειρητική παρακολούθηση
  • Δημιουργία εξειδικευμένων ομάδων και συνεργασία μεταξύ ειδικοτήτων
  • Βασική έρευνα στις παθήσεις των ενδοκρινών αδένων

Ο Διευθυντής του Προγράμματος

Ιωάννης Κουτελιδάκης

Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ
Ιατρικό Τμήμα
Σχολή Επιστημών Υγείας

Μεταπτυχιακό ΑΠΘ 2021

Η προκήρυξη (αρχείο PDF)