5ο Εκπαιδευτικό σεμινάριο ∆ιεγχειρητικής Νευροπαρακολούθησης στη χειρουργική του Θυρεοειδούς Αδένα

Ημερομηνία Σεμιναρίου Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021

Ενημέρωση 6 Σεπτεμβρίου 2021


Το πρόγραμμα σε μορφή pdf

5o ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ∆ιεγχειρητικής Νευροπαρακολούθησης στη χειρουργική του Θυρεοειδούς Αδένα

Λήψη του προγράμματος σε μορφή pdf