Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων (Ε.Ε.Χ.Ε.Α.) έχει την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Δημήτριος Λινός
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Νάστος
Γενικός Γραμματέας: Χρίστος Χριστοφορίδης
Ταμίας: Σοφοκλής Λανίτης
Ειδικός Σύμβουλος Εκπαίδευσης: Χρυσάνθη Αγγέλη
Μέλη: Ισαάκ Κεσίσογλου (τέως Πρόεδρος)
Ιωάννης Παπανδρίκος

Δείτε επίσης:

Ελεγκτική Επιτροπή
Εκπαιδευτική Επιτροπή


Απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος: Ισαάκ Κεσίσογλου
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Σαπαλίδης
Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Κουτελιδάκης
Ταμίας: Θεοδόαης Παπαβραμίδης
Μέλη: Νικόλαος Λυρατζοπουλος
Νικόλαος Ρουκουνάκης
Ελένη Εφραιμίδου


Απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος: Νικόλαος Ρουκουνάκης
Γενικός Γραμματέας: Κυριάκος Βαμβακίδης
Ταμίας: Χαρίδημος Μαρκογιαννάκης
Μέλη: Ιωάννης Μακρής
Κωνσταντίνος Αλεξίου

Αναπληρωματικά Μέλη: Ηλίας Καφετζής
Νικόλαος Σικαλιάς