Εκπαιδευτική επιτροπή

Η Εκπαιδευτική Επιτροπή της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων (Ε.Ε.Χ.Ε.Α.) είναι:

  • Θεοδόσιος Παπαβραμίδης
  • Ανδρέας Κυριακόπουλος
  • Κυριάκος Βαμβακίδης
  • Ευθύμιος Πούλιος
  • Ιωάννης Παπανδρίκος

Δείτε επίσης:

Διοικητικό Συμβούλιο
Ελεγκτική Επιτροπή