Εγγραφή νέων μελων

Προϋποθέσεις εγγραφής νέων μελών

Εγγραφή ως Τακτικά Μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων (Ε.Ε.Χ.Ε.Α.) μπορούν να κάνουν οι Ιατροί, Χειρουργοί ειδικευμένοι, διαμένοντες μονίμως στην Ελλάδα, έχουν διαπιστωμένη εμπειρία στη χειρουργική των Ενδοκρινών Αδένων και,

 • είτε έχουν μετεκπαίδευση σε Ειδικό Κέντρο τουλάχιστον 6 μήνες και έχουν δημοσιεύσει 5 τουλάχιστον εργασίες επί χειρουργικών Ενδοκρινών Θεμάτων,
 • είτε έχουν Διδακτορική Διατριβή και έχουν δημοσιεύσει 3 τουλάχιστον εργασίες επί χειρουργικών Ενδοκρινών Θεμάτων

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή σας ως Τακτικό Μέλος της Ε.Ε.Χ.Ε.Α. Η εγγραφή σας θα ολοκληρωθεί στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο και αφού εξεταστεί η πληρότητα των στοιχείων σας ως προς τις προϋποθέσεις εγγραφής.

  Ονοματεπώνυμο

  Ειδικότητα

  Το email σας

  Επισυνάψτε το Βιογραφικό σας

  Το μήνυμά σας